Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomocnik w pomiarze światła uwalnianego z obiektu pod spodem różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, zastosowanie tego urządzenia wzrosło, przede wszystkim przez wzgląd pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozkład światła. W tym artykule, mamy zamierzenie porozmawiać o niektórych wspólnych zastosowań oraz rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, ażeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, jak geneza światła jest jednorodne, to jest legendarny w charakterze Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże waga w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, jeżeli chodzi o projektowanie i oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej wydedukować rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się deskrypcja zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, jakkolwiek daje pogląd na to, aż do czego te urządzenia są używane.

Mogą one wspomóc w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą wspomóc w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest mnóstwo mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą wesprzeć w pomiarze jednorodności koloru zaś skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy aktualnie kilka popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy nieco typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od rodzaju aplikacji oraz jej zastosowań. Dlatego ważne jest, aby uchwycić sens różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten wersja urządzenia posiada stałą oś poziomą oraz oś pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten gatunek jest wyposażony w stałą ośka pionową tudzież dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać http://www.bronicki.pl, że podobnie jak klasa A gdy oraz odmiana B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten wersja jednostki jest używany aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii natomiast poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten odmiana charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać, iż gatunek C jest wzięty jak struktury jednokolumnowe. Ten typ struktury jest utworzony, jak zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl sprawa biorąc, ten klasa jest idealnym wyborem w celu stałej lampy punktowej, lampy rurowej zaś innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome posiłki obrotowe tudzież skrzenie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był skondensowany zobrazowanie zastosowań i typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ten towar pomoże Ci być w użyciu wysoce lepsze pojęcie tych jednostek.