Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomocnik w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu pod spodem różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, przeznaczenie tego urządzenia wzrosło, zwłaszcza ze względu pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozbiór światła. W tym artykule, mamy zamierzenie omówić o niektórych wspólnych zastosowań zaś rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, żeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, gdy pierwocina światła jest jednorodne, to jest wzięty jak Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże waga w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, gdyby chodzi o projektowanie natomiast oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej wydedukować rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się przedstawienie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, lecz daje spojrzenie na to, aż do czego te urządzenia są używane.

Mogą one odciążyć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą ulżyć w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest krocie mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą ulżyć w pomiarze jednorodności koloru zaś skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy chwilowo parę popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od momentu rodzaju aplikacji i jej zastosowań. Dlatego ważne jest, tak aby uchwycić sens różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten wariant urządzenia posiada stałą oś poziomą tudzież oś pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten kategoria jest wyposażony w stałą ośka pionową oraz dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, iżby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż również gatunek A kiedy natomiast gatunek B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten rodzaj jednostki jest w użyciu do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii i poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten odmiana charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, tak aby pamiętać, iż kategoria C jest słynny jak struktury jednokolumnowe. Ten gatunek struktury jest utworzony, jak zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl kwestia biorąc, ten typ jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej i innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome wsparcie obrotowe zaś skrzenie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był streszczony deskrypcja zastosowań zaś typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ów artykuł pomoże Ci otrzymać o wiele lepsze zrozumienie tych jednostek.