Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI oraz czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma ewentualnie urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania natomiast rozwiązywania problemów EMI, które często pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przez agregat schematyczny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby odkryć promieniowane natomiast przewodzone emisje generowane za pośrednictwem ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI bądź analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe oraz analizatory widma, podobnie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w gruncie rzeczy podczas gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej a częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przez odbiornik EMI bądź analizator widma.

Co owo jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem urządzenie elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia bądź awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to rzemiosło sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie a ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają znaczenie na przebieg procedura EMC. Badania EMC mogą udawać Greka następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane przez linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest podobnie jak przewodzony, gdy i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego należałoby realizować testy EMI?

Istnieje multum czynników, które powodują, że postępowanie EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym z nich jest pozorna szkopuł w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją tymczasem wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i iż jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, gdyż zasilacze służą właściwie jako „posłaniec” niż źródło problemów EMC.

Pozostaje jeszcze sprawa kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest o wiele spodni niż wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.